เว็บสล็อตออนไลน์ ไลบีเรีย: สภาผู้แทนราษฎรต้องการให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงสัมปทานก่อนยื่นต่อสภานิติบัญญัติ

เว็บสล็อตออนไลน์ ไลบีเรีย: สภาผู้แทนราษฎรต้องการให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงสัมปทานก่อนยื่นต่อสภานิติบัญญัติ

เว็บสล็อตออนไลน์ โฆษกสภา ดร. โภฟัล แชมเบอร์ส กล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลสองสาขาแรกต้องร่วมกันมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงสัมปทานทั้งหมดก่อนที่จะถึงสภานิติบัญญัติอย่างเป็นทางการเพื่อให้ผ่านและให้สัตยาบัน 

Speaker Chambers กล่าวว่าวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มและเสริมสร้างบทบาทในการตรากฎหมายและการกำกับดูแลของสภานิติบัญญัติ 

เขากล่าวว่า

: “การปฏิบัติแบบดั้งเดิมที่ฝ่ายนิติบัญญัติเพียงมอง ผ่าน หรือเห็นและให้สัตยาบันข้อตกลงควรถูกมองว่าเป็นเรื่องของอดีต ประเพณีการให้สัตยาบันกฎหมายจำเป็นต้องมีการยกเครื่องโครงสร้างที่สำคัญ

“วันอังคารและวันพฤหัสบดีเป็นวันประชุมเต็ม วันพุธเป็นวันประชุมคณะกรรมการ ส่วนวันศุกร์เป็นวันเลือกตั้ง สองวันที่สำคัญที่สุดในช่วงการทำงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติคือวันอังคารและวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันเต็ม ดังนั้นจึงเป็นการยุติธรรมที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของเราที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโอกาสต่าง ๆ ในวันอื่นที่ไม่ใช่วันอังคารและวันพฤหัสบดี”

ในถ้อยแถลงที่ออกโดยผู้พูด เขาเรียกร้องให้ไลบีเรียมองไปในทิศทางที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ทุกสถาบันและหรือหน่วยงานของรัฐบาลทำงานเพื่อผลประโยชน์และความต้องการของประชาชน 

“ประเทศนี้ไม่ควรถูกตราหน้าว่าเป็นโรคดัตช์อีกต่อไป เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เราต้องทบทวนกฎหมายที่ควบคุมพื้นที่เศรษฐกิจของเราหลายๆ แห่ง ประเด็นที่ต้องพิจารณาในเชิงวิพากษ์ ได้แก่ “เหมืองแร่ ที่ดิน ป่าไม้ เกษตรกรรม ประกันภัย โทรคมนาคม ไฟฟ้า และอื่นๆ”

โฆษกกล่าวในแถลงการณ์ว่า

 นอกจากหลายประเด็นที่กล่าวไว้เหนือกว่าแล้ว ยังมีกรณีที่ชัดเจนที่รัฐหรือรัฐบาลจะนำแนวทางของห้างหุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชน หรือประเภทการร่วมลงทุนของกิจการร่วมค้ามาใช้ 

“มันเป็นเรื่องดีหรือความจำเป็นมากกว่าที่สภานิติบัญญัตินี้จะรับรองกฎหมายของรัฐบาลหรือประเทศนี้ด้วยตัวของมันเอง เป็นเจ้าของหรือจัดการทุ่งทองคำหรือเหมืองเพื่อทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ

“ในเชิงเศรษฐกิจ ทองคำแท่งเป็นของและใช้งานโดยรัฐบาล ธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป เพื่อรักษาหรือจัดเก็บมูลค่า รักษาพอร์ตการลงทุนหรืองบดุล หรือเป็นสกุลเงินสำรอง”

เขาเชื่อว่าทองคำแท่งนั้นเป็นมาโดยตลอดและยังคงเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากในฐานะเครื่องมือทางการค้า โดยส่วนใหญ่ เขากล่าวว่าทองคำถูกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ หรือเป็นสิ่งเทียบเท่าเงินสดเพื่อช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความสมดุลอย่างเหมาะสม

ในอดีต ทองคำถูกใช้เป็นสกุลเงินหมุนเวียนทั่วไปในรูปของเหรียญทองคำ ปัจจุบัน รัฐบาลส่วนใหญ่ใช้เป็นสกุลเงินสำรองในการระงับการค้าระหว่างประเทศและปรับค่าสกุลเงินให้คงที่ ธนาคารกลางบางแห่งมักซื้อทองคำเพื่อหนุนเงินสำรอง เว็บสล็อต